Audio

Perfitimi i fruteve nga njohja e jetes dhe vepres se Muhamedit

Perfitimi i fruteve nga njohja e jetes dhe vepres se Muhamedit salAllahu alejhi we selam. Njohja e metodikes si tij ne adhurimin e Allahut dhe ne sjelljen me njerezit. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë …

Read More »

Rendesia e njohjes se metodikes se Muhamedit ne adhurimin ndaj Allahut

Perfitimi i fruteve nga njohja e jetes dhe vepres se Muhamedit salAllahu alejhi we selam. Njohja e metodikes si tij ne adhurimin e Allahut dhe ne sjelljen me njerezit. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë …

Read More »

Metodika e Muhamedit ne adhurimin ndaj Allahut

Perfitimi i fruteve nga njohja e jetes dhe vepres se Muhamedit salAllahu alejhi we selam. Njohja e metodikes si tij ne adhurimin e Allahut dhe ne sjelljen me njerezit. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë …

Read More »

Historia e profetit Muhamed – Parathenie V

Vijon cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” Titulli: Ndikimi i vërtetë dhe mësimet e bukura nga biografia e qenies më të mirë njerëzore. Titulli original: صحيحُ الأثر وجميل العِبر …

Read More »

Historia e profetit Muhamed – Parathenie IV

Vijon cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” Titulli: Ndikimi i vërtetë dhe mësimet e bukura nga biografia e qenies më të mirë njerëzore. Titulli original: صحيحُ الأثر وجميل العِبر …

Read More »

Historia e profetit Muhamed – Parathenie III

Vijon cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” Titulli: Ndikimi i vërtetë dhe mësimet e bukura nga biografia e qenies më të mirë njerëzore. Titulli original: صحيحُ الأثر وجميل العِبر …

Read More »

Historia e profetit Muhamed – Parathenie II

Vijon cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” Titulli: Ndikimi i vërtetë dhe mësimet e bukura nga biografia e qenies më të mirë njerëzore. Titulli original: صحيحُ الأثر وجميل العِبر …

Read More »

Historia e profetit Muhamed – Parathenie

Nis cikli i ri i mesimeve online me hoxhen e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili eshte shkruar nga 4 dijetare dhe pedagoge te universitetit “Umm Al Kura” Titulli: Ndikimi i vërtetë dhe mësimet e bukura nga biografia e qenies më të mirë njerëzore. Titulli original: صحيحُ الأثر …

Read More »
Close
loading...