Audio

Mundimet dhe vuajtjet e Pajgamberit

Mundimet dhe vuajtjet e pejgamberit salAllahu alejhi we selam, nga ana e mushrikeve, në fillimin e zbritjes së shpalljes. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është …

Read More »

Daveti i hapur

Periudha e publikimit dhe shpalljes se thirrjes per tek Allahu i Madheruar, që ka bërë pejgamberit salAllahu alejhi we selam, në fillimin e zbritjes së shpalljes. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi …

Read More »

Nderprerja e shpalljes per nje periudhe kohore

Ndërpreja e shpalljes tek pejgamberit salAllahu alejhi we selam, për një periudhë kohore si dhe periudha e ftesës së njerēzve në mënyrë të fshehtë apo jo bublike, që ka bërë pejgamberit salAllahu alejhi we selam, në fillimin e zbritjes së shpalljes. Nga cikli i mësimeve online …

Read More »

Vazhdimi i fillimit te shpalljes

Vazhdimi i fillimit te se shpalljes tek pejgamberit salAllahu alejhi we selam. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të …

Read More »

Historia e zbritjes se shpalljes

Historia e zbritjes se shpalljes tek pejgamberit salAllahu alejhi we selam. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit …

Read More »

Ndërtimi i Qabes

Angazhimi dhe kontributi i pejgamberit salAllahu alejhi we selam në ndërtimin e Qabes. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë …

Read More »

Lindja e pejgamberit salAllahu alejhi we selam

Lindja e pejgamberit salAllahu alejhi we selam. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” Titulli: …

Read More »

Pema gjenealogjike e pejgamberit

Pema gjinekologjike e pejgamberit salAllahu alejhi we selam. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” …

Read More »

Besimi i arabeve para shpalljes

Gjendja e arabeve nga ana e besimit si dhe nga ana morale e sociale para shpalljes. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 …

Read More »
Close
loading...