Friday , March 22 2019

AUDIO

Marreveshja mes Muslimaneve

Marreveshja që bëri Profetit Muhamed salAllahu alejhi we selam mes Muslimaneve si dhe vëllazërimi mes Ensarëve dhe Muahaxhirëve. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar …

Read More »

Marreveshja me Hebrenjt e Medines

Marreveshja që bëri Profetit Muhamed salAllahu alejhi we selam me Hebrenjt (çifutët) e Medinës. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe …

Read More »

Institucioni i pare qe ngriti dhe ndertoi

Institucioni i pare qe ngriti dhe ndertoi Profetit Muhamed salAllahu alejhi we selam pasi arriti në Medine. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga …

Read More »

Hyrja ne Medine dhe venqendrimi i tij

Hyrja e Profetit Muhamed salAllahu alejhi we selam në Medine dhe vendqëndrimi i tij. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe …

Read More »

Emigrimi i Resulit salAllahu alejhi we selam

Emigrimi nga Meka në Medine, i Resulit salAllahu alejhi we selam. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit …

Read More »

Beslidhja e dytë e Akabesë

Beslidhja e dytë e Akabesë. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” Titulli: Ndikimi i …

Read More »

Nxitjet e pare te hyrjes ne islam ne Medine

Nxitjet e pare te hyrjes ne islam ne Medine si dhe beslidhja e pare e Akabese. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 …

Read More »

Mrekullia e ndarjes së Hënës në dy pjesë

Hëna, që nuk kishte gabuar qoftë edhe një sekondë nga detyra e saj nga dita e krijimit, për hatër të atij që ishte shkak i krijimit, me anë të shenjës së tij, u nda në dy pjesë, duke e lënë malin e Minasë ndërmjet dy pjesëve …

Read More »

Isra dhe Miraxh

Udhëtimi i Profetit Muhamed salAllahu alejhi we selam prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes) dhe më pas është ngritur në qiejt më lartë dhe ka qëndruar pranë Allahut të Lartësuar, duke i kapërcyer kufijtë të cilët janë të pamundur për t’u …

Read More »

Udhetimi drejt Taifit

Udhëtimi i Profetit Muhamed salAllahu alejhi we selam drejt Taifit. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm …

Read More »
Close
loading...