AUDIO

Emigrimi i muslimanëve në Abisini

Rreth emigrimit të muslimanëve në Abisini si dhe jeta e tyre atje. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të …

Read More »

Sherh es Sunneh – Mësimi 1

Me të vërtetë falenderimi i takon vetëm Allahut që na ka udhëzuar në islam. Dimad el Hizdi radiaAllahu anhu nga Jemeni, e pranon islamin. Nga cikli i mësimeve javore me hoxhën e nderuar Adem Avdiu me komentimin e librit Sherh es Sunneh të Imam El Berbehari. …

Read More »

Leja për emigrim të muslimanëve

Rreth lejes për emigrim që u dha muslimanëve, pejgamberi salAllahu alejhi we selam, nga Meka drejt Abisinisë. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga …

Read More »

Sherh es Sunneh – Parathënie

Nga cikli i mësimeve javore me hoxhën e nderuar Adem Avdiu me komentimin e librit Sherh es Sunneh të Imam El Berbehari. Lexues i nderuar, ky libër është i rrallë për nga lloji dhe autori, i cili është dijetar, muhadith, pasues i besimit të pastër sipas …

Read More »

Përmbledhje e mësimeve të deritanishme

Përmbledhje e mësimeve të mbajtura deri tani mbi jetën e pejgamberit salAllahu alejhi we selam, deri në fillimin e zbritjes së shpalljes. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, …

Read More »

Mundimet dhe vuajtjet e Pajgamberit

Mundimet dhe vuajtjet e pejgamberit salAllahu alejhi we selam, nga ana e mushrikeve, në fillimin e zbritjes së shpalljes. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është …

Read More »

Daveti i hapur

Periudha e publikimit dhe shpalljes se thirrjes per tek Allahu i Madheruar, që ka bërë pejgamberit salAllahu alejhi we selam, në fillimin e zbritjes së shpalljes. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi …

Read More »

Nderprerja e shpalljes per nje periudhe kohore

Ndërpreja e shpalljes tek pejgamberit salAllahu alejhi we selam, për një periudhë kohore si dhe periudha e ftesës së njerēzve në mënyrë të fshehtë apo jo bublike, që ka bërë pejgamberit salAllahu alejhi we selam, në fillimin e zbritjes së shpalljes. Nga cikli i mësimeve online …

Read More »

Vazhdimi i fillimit te shpalljes

Vazhdimi i fillimit te se shpalljes tek pejgamberit salAllahu alejhi we selam. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të …

Read More »

Historia e zbritjes se shpalljes

Historia e zbritjes se shpalljes tek pejgamberit salAllahu alejhi we selam. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit …

Read More »
Close
loading...