AUDIO

Ndërtimi i Qabes

Angazhimi dhe kontributi i pejgamberit salAllahu alejhi we selam në ndërtimin e Qabes. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë …

Read More »

Lindja e pejgamberit salAllahu alejhi we selam

Lindja e pejgamberit salAllahu alejhi we selam. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” Titulli: …

Read More »

Pema gjenealogjike e pejgamberit

Pema gjinekologjike e pejgamberit salAllahu alejhi we selam. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” …

Read More »

Besimi i arabeve para shpalljes

Gjendja e arabeve nga ana e besimit si dhe nga ana morale e sociale para shpalljes. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 …

Read More »

Origjina e fisive arabe

Ligjerate rreth origjines se fiseve arabe. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” Titulli: Ndikimi …

Read More »

Gjeografia e tokave arabe

Gjeografia e tokave arabe dhe e Mekes. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e profetit Muhamed alejhi ue selatu ue selam, i cili është shkruar nga 4 dijetarë dhe pedagogë të universitetit “Umm Al Kura” Titulli: …

Read More »

Metodika e Muhamedit ne adhurimin ndaj Allahut

Perfitimi i fruteve nga njohja e jetes dhe vepres se Muhamedit salAllahu alejhi we selam. Njohja e metodikes si tij ne adhurimin e Allahut dhe ne sjelljen me njerezit. Nga cikli i mësimeve online me hoxhën e nderuar Bilal Shkrepi me komentimin e librit historia e …

Read More »
Close
loading...